Rumpold
Provozovna Kamenné Žehrovice

18.9.2011 pomohla provozovna Praha na katastru obce Lány zlikvidovat černou skládku.

Ačkoliv nám počasí nepřálo, akce se zúčastnilo cca 15 dospělích, 14 dětí a 1 pes.


Společnost zdarma přistavila velkoobjemový 20 cbm kontejner a poté zajistila jeho odvoz i následnou likvidaci odpadu.

Akci pořádalo občanské sdružení Tuchlovice.eu. Celkem bylo sebráno 1,78t směsného odpadu, přičemž náklady na likvidaci dosáhly celkem 3.280,- Kč.

                           


Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina