Rumpold
Provozovna Kamenné Žehrovice

Spozorský dar

Děkovný dopis ze Základní a Mateřské školy Psárech, okres Praha - západ


Dobrý den.
dovolte mi, abych Vám za vedení školy a především za naše nejmenší z mateřské školky poděkovala za štědrý dar určený na poznávací zájezd pro mateřskou školu.

Děti navštívily ve dnech 26. a 29. 9. 2011 ekologické centrum Toulcův dvůr, kde se zúčastnily vzdělávacích programů dle věkových skupin - ti nejmladší absolvovali program Babiččin dvoreček, kde se seznámili a "pomazlili" s mnoha domácími zvířaty, pro starší byl připraven vzdělávací program o třídění odpadů, kde si děti například velice názorně vyzkoušely sbírání a třídění odpadků. Jak děti tak i pedagogové byli z výletu nadšeni a paní učitelky požádaly, aby cestu do Toulcova dvora mohly s dětmi zopakovat například na tématické programy v období velikonoc.

Vámi poskytnuté finanční prostředky byly využity na zajištění autobusové dopravy a úhradu vstupného. Faktury přikládáme v příloze, stejně jako fotografie.

Trička udělaly dětem radost - celkově podpořily výletní atmosféru, neboť všechny děti si je oblékly ještě ve školce a celý výlet absolvovaly v nich, takže i pro paní učitelky to bylo velmi praktické a přehledné:-) Věřte, že mnoho dětí trička považuje za školková a i nadále v nich chodí do školky:-)Přijměte náš velký dík za Vaši podporu!

       


Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina